Vyhledávání

Kategorie

Slevy

Všechny slevy
Hungry Panda

  Reklamační Řád

  Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
  Jak postupovat
  1.V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - Do Luk 81, Praha 15531. Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání, mechanickému poškození či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2.Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  3.Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4.Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5.Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, paragon, záruční list a jiné.
  6.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7.Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8.U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  9.O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku.